WEB-links
 

Informatie over Terschelling:

www.terschelling.nl
www.vinkesweb.com/terschelling

www.terschellinggids.nl

Veerdienst:

www.doeksen.nl

 

Parkeren in Harlingen:

www.parkeren-oostpoort.nl
www.parkerenharlingen.nl

www.overdektparkeren.nl 
www.parkeren-harlingen.nl

Fietsenverhuur:

www.zeelenfiets.nl 
www.tijsknop.nl 

www.fietsenopterschelling.nl  

Vakantie Service Bureau Terschelling:

www.vakantieservicebureauterschelling.nl

 
Informatie over natuur en waddenzee:

www.waddenve reniging.nl
www.vogelbescherming.nl
www.tekenradar.nl

www.natuurmonumenten.nl
www.zeeinzicht.nl
www.itfryskegea.nl
Activiteiten op Terschelling:

www.schapenkaasvanterschelling.nl

www.huifkarbedrijf-terpstra.nl
www.natuurmuseumterschelling.nl
www.wrakkenmuseum.nl

www.hessel.nl

www.behouden-huys.nl

www.dobe.nl

www.bunkersterschelling.nl

Evenementen op Terschelling:

   
April:         Fjoertoer www.fjoertoer.nl
Mei of juni:    HT-race www.htroeien.nl 
Juni:             Oerol www.oerol.nl
September:   Rock & rollweekend www.rockandroll-terschelling.nl
November:    Berenloop www.berenloopterschelling.nl

 

Fûgelfrij Joke en Helmuth Kort • info@fugelfrij-terschelling.nl • 0515-421747